Bruģis

Starp akmeņiem savācās ļoti daudz zemes un citu netīrumu. Šeit ļoti labi iedzīvojas sūnas un tām ir jābūt novāktām. Šajā gadījumā pastāv divas alternatīvas.Brugis

  1. Noskalot celiņus ar ūdens strūklu zem spiediena tā, lai starp akmeņiem noņemtu sūnas un zemi. Pagaidīt līdz brīdim, kad ir aizgājis atlikušais ūdens. Pēc tam apstrādāt virsmas ar Grön-Fri līdzekli. Patēriņš: 1 litrs gatavā šķīduma pietiek 4-5 m2. Esošie izaugumi pazudīs un jauno izaugumu parādīšanas apstāsies.
  2. Attīrīt ar birstes palīdzību virsmu no netīrumiem, atkritumiem un zemes. Lieliem sūnu apaugumiem arī jābūt noņemtiem. Pēc tam apstrādāt virsmas ar Grön-Fri. Patēriņš: 1 litrs gatavā šķīduma pietiek 4-5 m2. Virsmas ar nelielu sūnu daudzumu nepieciešams labi samitrināt ar Grön-Fri. Pagaidīt 3-4 nedēļas (sausā laikā ilgāk). Netīrumu un zemes atlikumus starp akmens plāksnēm noslaucīt ar birsti.